Tilly

Jokin aika sitten Magda oli tiimeineen eräässä kylässä steriloimassa narttuja. Pienen koiran omistajalta pyydettiin, että hän antaisi pienikokoisen narttukoiransa steriloitavaksi. Nainen kieltäytyi antamasta koiraansa ilmaiseen leikkaukseen. Muutama päivä sitten nainen oli ilmoittanut Magdalle, että hänellä on kolme pentua. Magda voisi ne hakea, jos haluaa. Muuten hän laittaisi pennut – elävänä kuten siellä tapana on – roskiin. Tietysti Magda haki pennut pois. Hän myöskin puhui naisen ympäri, että sai pienen emokoiran steriloitua, jotta se ei enää tuota uusia pentuja. Pentujen oletetaan jäävän pienikokoisiksi n. 5–10kg. Äiti on hyvin pienikokoinen. mutta isästä ei ole tietoa. Suloinen Tilly etsii vielä sitä omaa loppuelämän kotiaan. Tillyn sisaruksista myös Trip on vielä kotia vailla.

Tilly tulee Suomeen rokotettuna, loishäädettynä, tautitestattuna, sirutettuna ja kastroituna. Sillä on EU:n lemmikkipassi ja se tuodaan Suomeen Eviran tuontisäädöksiä noudattaen.

Joulukuu 2019

Tilly sai oman kodin joulukuussa 2019 ❤

  • Syntynyt: Kesäkuu 2019, Narttu, Koko: pieni, noin 5–10 kg

****************************
Some time ago, Magda and her team were in a village sterilizing bitches. The owner of the small dog was asked to let his small female dog be sterilized. The woman refused to give her dog a free surgery. A few days ago, she had told Magda that she had three puppies. Magda could get them if she wanted. Otherwise, he would put the puppies – alive as usual – in the trash. Of course, Magda picked the puppies out. She also talked around the woman to give the small bitch to be sterilized so she wouldn’t produce new puppies. The puppies are expected to remain small in size about 5–10 kg. The mother is very small, but the father is not known. Adorable Tilly is still looking for her own home for the rest of her life. Tilly’s brother Trip is also looking for own home. 

December 2019

Tilly got own home in December 2019 ❤

  • Born: June 2019, Female, Size: small, appr. 5–10 kg

Back to Adopted dogs

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close