Felix

Felixin oli jotenkin onnistunut pitää itsensä hengissä joitakin vuosia 17.8.2019 saakka. Sitten se oli luovuttanut ja käynyt pusikkoon odottamaan kuolemaa. Siinä se makasi ihan ihmisten asumusten vieressä, heidän silmiensä alla. Se oli ehkä saanut välillä vähän jätteitä ruuaksi joltain ystävälliseltä ihmiseltä. Enimmäkseen se oli kuitenkin pitänyt itsensä hengissä syömällä hevosen lantaa, kuten monet muutkin Romanian katukoirat. Koiran kuoleminen nälkään kestää n. 80 päivää. Melkein kolme kuukautta tuskaa. Sen vatsaa poltti nälkä. Nälkiintyminen heikentää vastustuskykyä ja silloin koira on altis saamaan tauteja, jotka lisäävät tuskia entisestään.

Felixiä kohtasi kuitenkin ihme. Magda ja hänen miehensä huomasivat tämän koiran pusikon alla ja he ottivat tämän kiltin pojan mukaansa. Se antoi ottaa itsensä syliin ilman mitään taistelua. Ei se olisi kyllä jaksanutkaan vastustella. Ensimmäiseksi tämä poika sai vähän ruokaa ja pääsi pehmeään petiin nukkumaan. Voit nähdä yhdessä kuvista sen onnellisen ilmeen tästä vähästä. Aluksi se sai päivittäin ravintoa tiputuksen kautta liuoksena. Sen vatsaa heräteltiin muistamaan mitä ruualle pitää tehdä. Sen vatsa ja suolisto olivat lakanneet toimimasta, koska niillä ei ollut ollut mitään tehtävää. Se oli ollut niin kauan nälkiintyneenä, että sen toipumisesta ei ollut mitään varmuutta. Felixin iäksi on arvioitu 5–6 vuotta, mutta se voi olla nuorempikin.

Felix on kuntoutunut pikku hiljaa. Se pystyy nyt syömään samoja nappuloita kuin muutkin tarhan koirat. Se on kuitenkin vielä toipilas, hyvin väsynyt ja se nukkuu paljon. Toivoisimme, että Felix pääsisi toipumaan ja elämään oikeaan lämpimään kotiin. Haemme Felixille kotia erityisadoption kautta, koska Felixillä saattaa olla maksa- ja munuaisvaurioita viikkoja kestäneestä raastavasta nälkiintymisestä. Sen silmissä on myös vikaa. Näiltä osin Felixiä ei ole vielä kokonaan tutkittu, koska sen on haluttu antaa toipua kaikessa rauhassa. Ennen adoptiota Felixistä otetaan laajat verikokeet sisäelinvaurioiden selvittämiseksi ja sen silmät tutkitaan. Myös sen hampaat ovat kuluneet ja huonossa kunnossa. Niitä joudutaan varmasti poistamaan.

Felixin tulevan kodin pitää siis ottaa huomioon se, että sillä on erityistarpeita. Felix on hyvin rauhallinen, emmekä usko, että siitä on seuraksi pitkille lenkeille. Etsimme sille kotia, joka haluaa panostaa tämän rauhallisen pojan elämänlaatuun.

Toivomme kaikesta sydämestämme, että jonkun sydämessä on tilaa tälle kovan onnen pojalle ja se pääsee pian toipumisen jälkeen muuttamaan ihan oikeaan kotiin, omien ihmisten luo.

Felix tulee Suomeen rokotettuna, loishäädettynä, tautitestattuna, sirutettuna ja kastroituna. Sillä on EU:n lemmikkipassi ja se tuodaan Suomeen Eviran tuontisäädöksiä noudattaen.

Felix sai oman kodin tammikuussa 2020 ❤

  • Syntynyt: 2013–2014, Uros, Koko: keskikokoinen

****************************

Felix had somehow managed to keep himself alive for some years until August 17, 2019. Then he had surrendered and went into the bush waiting for his death. There he laid just next to people’s homes, under their eyes. He might have received something at times from some kind person. For the most part, however, he had kept himself alive by eating horse manure, as do many Romanian street dogs. It takes about 80 days for a dog to starve to death. Almost three months of pain. His stomach burned with hunger. Starvation diminishes resistance and the dog is then prone to diseases that increase the pain.

Felix, however, had a miracle. Magda and her husband spotted him under the hood and they took this kind boy with them. It allowed itself to be embraced without any struggle. It wouldn’t have been able to resist. First, this boy got some food and got to sleep on a soft bed. You can see in one of the pictures his happy look from this little comfort. Initially, it was fed daily with a solution via drip. The stomach was awakened to remember what to do with the food. His stomach and intestines had stopped working because they had nothing to do. He had been starving for so long that there was no certainty of his recovery. Felix is ​​estimated to be 5 to 6 years old, but may be younger.

Felix has been quietly rehabilitated. It can now eat the same food as other dogs in the shelter. However, she is still recovering, very tired and sleeps a lot. We wish Felix could recover and live in the right warm home. We seek Felix home through special adoption, as Felix may have liver and kidney damage after weeks of raging starvation. There is also a problem with his eyes. In this respect, Felix has not yet been fully investigated, as it was intended to allow her to recover in peace. Before adoption, Felix undergoes extensive blood tests to check for internal organ damage and his eyes will be examined. Also, his teeth are worn and in poor condition. They will certainly have to be removed.

Felix’s future home must therefore take into account the fact that he has special needs. Felix is ​​very calm and we do not think that he will be a company for long walks. We are looking for a home for him who wants to invest in this peaceful boy’s quality of life.

We hope with all our heart that there is room in someone’s heart for this poor boy and that he will soon be able to move into forever home, to his own people.

Felix got own home in January 2020 ❤

  • Born: 2013–2014, Male, Size: medium

Back to Adopted dogs

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close